WIEDZA

Akty prawne

Przydatne dokumenty, akty prawne oraz informacje

Akty prawne i dokumenty

Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór przydatnych informacji oraz dokumentów.

Kodeks Cywilny

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Prawo budowlane

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych

Spółdzielnie mieszkaniowe

Ustawa o rachunkowości

Przydatne informacje

Przeglądarka ksiąg wieczystych

Przegladarka elektronicznych ksią wieczystych

Geoportal

Serwis pełni rolę centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej pośrednicząc w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wyszukiwarka informacji o firmie po numerze NIP, REGON lub KRS.

Podatki i opłaty lokalne

W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

Scroll to Top
Scroll to Top